Tickets

Tof dat u onze tickets gaat bestellen! Om uzelf, en alle anderen, veilige en plezante feesten te kunnen garanderen, vragen we iedereen om onderstaande punten in acht te nemen:

  1. Toegang tot het feestterrein van de Worstenfeesten zal enkel mogelijk zijn op vertoon van een covid safe ticket (verplicht voor iedereen geboren in 2008 of vroeger) zoals dan gedefinieerd door de overheid. Daarbij zal u ook uw identiteitskaart moeten tonen. (En uiteraard moet u ook een inkomticket hebben.)
  2. De organisatie zal tijdens de Worstenfeesten werken op basis van de dan geldende maatregelen omtrent covid-19 en vraagt de bezoekers deze te respecteren.
  3. Indien onze editie 2021 niet kan plaatsvinden omwille van covid-19, zullen aangekochte tickets teruggestort worden (uitgezonderd de service fee).
  4. Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de VZW Worstenfeesten verhaald worden.
  5. Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeaht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Hou er ook rekening mee dat je samen met het covid safe ticket, ook je identiteitskaart zal moeten tonen.
  6. Ook kinderen dienen een inkomticket te hebben om binnen te mogen. Enkel op deze manier kunnen we waken over onze maximumcapaciteit.

 

Meer informatie over de geldende maatregelen zal gecommuniceerd worden op www.worstenfeesten.be

We ondervinden momenteel enkele problemen met de ticketing, 
hou daarom rekening met deze 2 praktische tips:

1) Bij stap 2 zal u o.a. uw Gemeente moeten ingeven: doe dit met drukletters, gevolgd door de postcode tussen haakjes.  vb.  ZOERSEL (2980)

2) Indien u na stap 2 niet wordt doorverwezen naar stap 3, maar terug op stap 2 terecht komt, klik dan in de kader met de foutmelding de externe link aan. Normaal gezien lukt het via deze weg wel.

 

Gelieve de algemene voorwaarden te aanvaarden