Zaterdag 17 augustus 2019

GANSE DAG GRATIS INKOM!
10.30u
Fietstochten 20-40-70 km

13.00u
Kindernamiddag met animatie
en de Kinderkleinvelokeskoers


16.00u 
Nachtwacht

19.00u
Gemeentenspel

23.00u
The Fools

01.00u
Maarten Vancoillie