The Worst Night - 17:30

 

Tickets hier beschikbaar.

Line-up:
Ronny Retro - 18:30
RonnyRetro

Camille - 20:00
Camille Close Up

Gers Pardoel - 21:00
GersCloseUp2Omdat het kan Soundsystem
ft. Average Rob - 22:00
omdat het kan ft average rob
Popgunnn - 23:30
POPGUNNN 2018 LQ copy 500px